Roterande spannmålsodling med permanent bottengröda

Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt system med roterande spannmålsodling med permanent bottengröda, och autonom och energieffektiv teknik för att hantera detta system.

Detta är viktigt för att i kommersiell spannmålsodling, antingen ekologisk eller konventionell, bibehålla eller öka biodiversiteten och minska energibehovet.

Med en permanent bottengröda förbättras också jordens vattenhållning, avgången av klimat­gaser minskar, behovet av gödning minskar, riskerna för herbicidresistens hos ogräset minskar och effekter av skade­djur likaså.

Projektägare är MAPRO Systems AB, som tillverkat självgående jordbruksredskap i decennier. Odlingssystemet är utvecklat av Bona Gård, Institutionen för Växtproduktions­ekologi vid SLU och Hushållningssällskapet Östergötland, som också deltar i projektet. Institutionen för Energi och Teknik vid SLU arbetar med utveckling och utvärdering. Archaea AB är projektledare.

Projektet inleddes 2023 och avslutas 2026, finansierat av Jordbruksverket och Europakommissionen via programmet EIP-Agri.

En artikel om projektet finns här.

Kontakta oss gärna per mejl eller i formuläret nedan.

 

Projektet utvecklar och utvärderar ett odlingssystem där spannmål och t ex lucern radodlas sida vid sida med ca 30 cm systembredd. Lucernen är permanent under ~3 säsonger medan spannmålen sås varje år. Efter skörd av spannmålen kan fältet betas.

I projektet utvecklas en autonom redskapsbärare som stöder det nya odlingssystemet. Redskapsbäraren hanterar odlingens olika moment förutom skörd.

Kontakt