Om

Archaea AB grundades 2023 med fokus på hållbar tillgång på mat och energi. Praktiskt innebär det arbete med olika typer av verktyg för att göra matsystemet mera hållbart i båda ändar: primärproduktion och kostval.

Archaeas engagemang bygger på en grunduppfattning att lantbruket, så som det borde vara, är i sin linda. Jordbruksmetoder som utarmar jorden bör lämna plats åt mer regenerativa praktiker. I andra änden är det lika illa; kunskapen om matproduktion och matkvalité, och effekten på kroppen av mindre lämplig mat är liten och minskar. 

Det finns således mycket att göra.

Praktiskt har detta omsatts i deltagande i projekt och projektutveckling (se t ex RSPB) för mer hållbara odlingsmetoder, samt (hittills, vintern 2023-2024) planering för ett par nedslag närmare slutkonsumenten.

Kontakta oss gärna med hjälp av formuläret härindunder eller till info@archaea.se

De flesta befattningar i företaget uppbärs av David Bauner, med en lantbruksutbildning på gymnasienivå samt en del gårdspraktik i bagaget. Sedan tidigare även Tekn Dr, och maskiningenjör.

Sajtens och Archaeas fokus ligger på Nordiska förhållanden. Förhållandena för odling och djurhållning i Norden är dock så in i norden olika. I Danmark är ca 68 % av landets yta åker- och betesmark och exporten är stor. Trots detta är jordbrukets omsättning bara några få procent av landets BNP. I Norge är bara 3% av landytan åkermark. I Sverige odlas till 90% endast vall och fodersäd norr om Dalälven, medan åkerarealen i Finland börjar på denna breddgrad.

Archaea (blog)

Nytt projekt om jordhälsa – tre gårdar

Jordbruksverket har beviljat stöd 2024-2025 för projektet

Vägval – odlingssystem på tre gårdar för jordhälsa, produktivitet och kolinlagring

Projektet ska mäta och utvärdera jordhälsa, produktivitet och kolinlagring och analysera utfallet som funktion av respektive gårds odlingssystem på tre gårdar på Ekerö/Munsö utanför Stockholm. I projektet ingår också resurser att sprida resultat från försöket och – mera implicit – att fundera på hur projektet och dess resultat kan användas som byggstenar för att skaffa och sprida mer och bättre kunskap kring hur jordhälsa kan inverka positivt på olika typer av lantbruk.

Projektdeltagarna är:

Bona Gård

Menhammar Gård

Mariedal Gård

Lovang Lantbrukskonsult

Love for Art + Business

Archaea AB är projektledare

Institutionen för Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning vid SLU kommer att utföra mätningar och analys

Om varelsen Archaea

Det finns tre typer av livsformer på jorden, men du kommer bara att få se ett av dem med blotta ögat. Den enda riktigt synliga sorten är eukaryoter, men de är å andra sidan ganska olika – de består av alla djur, alla växter och alla svampar du någonsin sett eller kommer att få se, samt ännu fler du inte hinner med. Många av dem är för övrigt så små att de knappt syns heller. En del, som protozoerna, är encelliga små djur som t ex är en del av livet i matjorden.

Den andra sorten är bakterier. De finns t ex i magen och gör så att du kan smälta maten, men de finns också i jorden så att de plantor du äter kan smälta sin mat. De gör att yogurten smakar yoghurt och har funnits på jorden i miljarder år.

Den tredje och sista sortens liv på jorden är som du kanske gissat arkéer eller archaea. Att de ens fanns upptäcktes först för ca 50 år sedan. Vi har dem på huden, de finns på plankton, men också i magen på kor och termiter, i varma källor mm, och de klarar också väldigt salta miljöer. En del får sin energi från solen och kolet från koldioxid i luften, men inte via fotosyntes (!). I matjorden är de viktiga för att återföra näringsämnen i kretsloppet. Här kan du läsa mer om arkéernas roll för matjorden.

Men virus då, undrar du. Nja, de betraktas lite som mikrobiologiska zombies, mittemellan levande och döda. För sig själva är de bara ett proteinskal (DNA och RNA), men när de träffar på en lämplig cell så kan de ta över cellen, föröka sig med hjälp av den, döda den och skapa oreda runtomkring. Men var (ganska) lugn, de flesta är inte farliga.

Bra jobbat!

Den otrolige Enno har gjort denna sida, stort tack till dej för fantastisk inlevelse och förmåga att absorbera både motstridiga och ideligen uppdaterade krav på förändringar.

Fortsättning följer.

Interimlogga

Archaea har en tillförordnad logga, medan vi rekryterar en ny.

Welcome to archaea

Mail us on 

info (at) archaea.se  

Phone: +46737788963

Välkommen till archaea AB

Företaget arbetar med utveckling och försäljning av system, varor och tjänster inom lantbruk och djurhållning, ofta med inriktning på energi.

Skriv gärna till oss på

info (at) archaea.se  [med kanelbulle istf (at) och utan mellanslag]

Telefon: 0737788963

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill