Vägval - odlingssystem på tre gårdar för jordhälsa, produktivitet och kolinlagring

Jordbruksverket har beviljat stöd 2024-2025 för projektet 

Vägval – odlingssystem på tre gårdar för jordhälsa, produktivitet och kolinlagring

Projektet ska mäta och utvärdera jordhälsa, produktivitet och kolinlagring och analysera utfallet som funktion av respektive gårds odlingssystem på tre gårdar på Ekerö/Munsö utanför Stockholm. I projektet ingår också resurser att sprida resultat från försöket och – mera implicit – att fundera på hur projektet och dess resultat kan användas som byggstenar för att skaffa och sprida mer och bättre kunskap kring hur jordhälsa kan inverka positivt på olika typer av lantbruk.

Projektdeltagarna är:

Bona Gård

Menhammar Gård

Mariedal Gård

Lovang Lantbrukskonsult

Love for Art + Business

 

Archaea AB är projektledare

Institutionen för Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning vid SLU kommer att utföra mätningar och analys.

 

Nyfiken?

Fyll i formuläret för vidare dialog.