Jordhälsa

Jordhälsa är ett vitt begrepp. Olika uttolkningar och uttolkare av begreppet fokuserar på olika delar, tillexempel organiskt material, kvantitet och typer av mikrober som svampar, jordstrukturen, närvaro av olika mineraler, djupet på matjordslagret etc. Det finns dessutom olika typer av jord, t ex sandjord, brunjord och olika lerjordar, som alla kan fungera bra för odling men med olika förutsättningar beroende på vad som sås eller planteras. Dessutom kan vi vilja förbättra jordhälsan med olika syften; maximera avkastningen, minimera läckaget av näringsämnen t ex till vattendragen, öka kolinlagringen eller öka biodiversiteten. 

Åter till projektbeskrivningen

Mer texter och filmer kring jordhälsa finns på archaea.se/lantbruk

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill