Autonom redskapsbärare

En nyckel till nya odlingssystem är redskap och redskapbärare som svarar mot behov av mindre markpackning, autonom drift och framför allt högre precision. I projektet utvecklas en autonom redskapsbärare som klarar systemets olika delar, förutom spannmålsskörden som utförs av en vanlig skördetröska. Åtgärderna i fält är utvecklade speciellt för odlingssystemet och utvärderas i projektet 2024 och 2025. Målet är att visa upp odlinggssystem och redskapsbärare vid Borgeby Fältdagar 2026.

Åter till projektbeskrivningen

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill