Odlingssystemet

Odlingssystemet, som av upphovspersonerna inom projektets ram döpts till “tre rader”, är ett sätt att komma ifrån monokulturer på våra fält men ändå behålla avkastningen. Odlingssystemkoncept där ettårigt spannmål och perenna baljväxter och andra örter, kallade servicegrödor, samodlas för ökad leverans av ekosystemtjänster. Fokus för insatserna kommer att ligga på ogräsreglering som görs av en kombination av kantskärning mellan spannmål och servicegröda, samt genom klippning av servicegrödan. I praktiken ser vi tre rader, spannmålsraden, servicegrödan och en rad som inte bearbetas mer än klippning. Den “tredje raden”, mellanrummet mellan servicegröda och spannmål, klipps och ogräsen som förväntas där kan därför inte föröka sig lika mycket som när det får växa fritt och fröa av sig. Målet med systemet är flera – öka biodiversiteten, förbättra vattenhållningen, minska jordbearbetningen och markpackningen, motverka herbicidresistens (genom ogräsreglering med mindre herbicider)
Vad gäller avkastningen är fördelarna flera. Minimerad jordbearbetning minskar kostnaderna för bränsle till ett minimum. Behovet av lantbruksmaskiner och redskap är reducerad till ett minimum.

Åter till projektbeskrivningen.

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill