Dags att bekämpa invasiva arter

Nu börjar det växa på allvar, både av det vi vill se mer av och det som ska bort. Ett exempel är jättebalsamin, men det finns många flera. Arten tar över helt där den växer och slår ut andra arter, bland annat med hjälp av frökapslarna som påminner om klusterbomber.

Nils Carlsson visar i en video på Naturvårdsverket hur den invasiva arten kan bekämpas. Vi kan notera att arten effektivt hindras att etablera sig i traditionellt skötta, betade eller slåttrade, naturtyper. Poäng för de öppna landskapen

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/bekampning-och-hantering-av-jattebalsamin/

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill