Forum för Jordhälsa på Bona Gård, 11-12 juni 2024

Den 11 juni erbjuder Bona Gård föreläsningar och paneldiskussioner som fokuserar på kunskapsutveckling inom jordhälsa, följt av praktiska fältstudier i mindre grupper den 12 juni.

Årets fokus ligger på att utforska hur vi kan göra vår jord bättre. Med frågeställningar som ”Hur tar vi jorden till nästa nivå?” Och ”Vilka åtgärder ger snabbast resultat?” Tillsammans kommer vi utforska lågt hängande frukter och fallgropar som bör undvikas.

Bland föreläsarna märks Sarah Shingla, föredragshållare och lantbrukare baserad i södra Frankrike, med fokus på hållbara sätt att odla där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter möts, samt Joel Williams, internationell föredragshållare gällande agro-ekologi, växtnäring , växt- och jord-mikrobiomer och hur dessa kan stödja utveckling av hållbara produktionssystem.

Läs mer om föreläsarna och programmet samt anmäl dig på: bonagard.se

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill