Mindre sårbart lantbruk

Ett antal personer med insikter i matsystemet har skrivit ihop en lista på lämpliga åtgärder för att göra matförsörjningen mer hållbar och tålig mot kriser, som en kritik till regeringens nya utredning “Livsmedelsberedskap i en ny tid”. Utredningen föreslår att det enskilt viktigaste är att hålla igång marknaden, medan kritikerna förordar mer lokalt förankrade strategier, utöver det välkomna förslaget att ge mer ansvar för livsmedelsberedskap åt kommunerna. Skribenterna har gjort en alternativ lista med förslag på åtgärder, där nedanstående (samtliga utom en) gäller primärproduktionen:

  • Främja etableringen av fler gårdar och matproducenter i hela Sverige
  • Förenkla regelverket för småskaliga gårdar och matproducenter
  • Återföra näringen från tallrikarna till åkrarna för att minska användningen av mineralgödsel
  • Göra det ekonomiskt möjligt för fler lantbrukare att jobba med varierade växtföljder och andra insatser för att kraftigt minska användningen av kemikalier
  • Satsa mera på nationell/regional växtförädling och avelsarbete för att få fram grödor och djur anpassade för lokala förutsättningar
  • Främja lantbruk som blandar växtodling och djuruppfödning

Flera av dessa förslag går emot den långsiktiga strategin sedan länge för jordbrukspolitiken att gå mot större gårdar med mer rationell (i betydelsen högre avkastning per hektar och arbetstimme) drift.

Länk till kritiken här

Länk till rapporten här

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill