Skogsträdgårdar – naturliga trädgårdar

Philip Weiss utvecklar skogsträdgårdar, odlingssystem som försöker efterlikna naturliga ekosystem. Dessa mångfaldsträdgårdar fokuserar på fleråriga grönsaker, bärbuskar och nötträd som planteras så att de stöder och lyfter varandras existens.

https://skogsträdgården.stjärnsund.nu/om-skogstradgardsbloggen/

Fleråriga grönsaker har också studerats i ett projekt kallat “Fleråriga grönsaker i svensk matförsörjning” finansierat av Jordbruksverket. Rapporter från projektet hittar du här:

Perennagronsaker.se

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill