Plöjningsfritt?

Svårt att köra på åkrarna i blötan. Hade det gått bättre med plöjningsfritt?

https://www.atl.nu/lantbrukare-star-med-overfulla-godselbrunnar

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill