Mer än hälften av EUs jordar är i dåligt skick

EU (DG Miljö) har föreslagit en ny lag för att övervaka medlemsländernas jordar för att skydda och återställa jordhälsan, och att se till att de brukas hållbart. Den bygger på en strategi för Europas jordar som antogs i slutet av 2021. Det allmänna målet är att uppnå frisk mark i hela EU senast 2050.

Kommissionens uppskattning är att markförstöringen kostar mellan 68,8 och 292,4 miljarder euro PER ÅR. Det undre värdet är exklusive kostnaden för förorenad mark.

Kostnaderna för att återställa icke förorenad mark uppskattas till 28-38 MEUR om året, medan kostnaden för sanering av förorenad mark är i storleksordningen 50 MEUR fram till 2050.

Enligt förslaget ska varje medlemsland etablera något som kallas för markdistrikt. Distrikten kommer till för att förvalta markhälsan och ska täcka hela landets territorium och alla marktyper. Jordprover ska tas regelbundet (minst var femte år) och påvisade brister ska åtgärdas genom ändrat bruk av marken. Förorenade marker ska identifieras i ett särskilt register och åtgärdas systematiskt. Varje medlemsland ska också utfärda certifikat om jordhälsa till markägare. Medlemsländerna ska också kunna utfärda sanktioner mot de som bryter mot direktivets regler.

EU-kommissionen bedömer att små och medelstora företag kan vara extra känsliga för de kostnads-ökningar som förslaget kommer att medföra. Givet att primärproduktionen, som både påverkar och påverkas mest av jordhälsan, inte direkt lider av excessiva vinster får vi hoppas att förslaget inte omsätts i nya pålagor utan kan ge fördelar för svenskt lantbruk med olika typer av stöd för odlingssystem och typer av brukande som gynnar jordhälsa.

Här är en länk till sammanfattningen av underlagsrapporten på svenska (pdf). Den fullständiga texten finns “bara” på engelska.

Här är en länk till lagförslaget.

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill