Växthusgaser från mineralgödselspridning

Yunhu Gao och André Cabrera Serrenho vid Cambridge har tittat på användningen av mineralgödsel, med utgångspunkt i tidigare forskning som visar att 48% av jordens invånare får sin mat från grödor som odlats med syntetisk mineralgödsel, och att jordens befolkning förväntas växa med 20% till 2050.

Forskarna fick först själva ta reda på vilka kemikalier som tillverkas globalt, hur de används, hur de anrikas, samt vilka utsläpp och restprodukter som blev resultatet. Någon global sammanställning fanns inte.

Utsläppen, visar det sig, kommer främst vid användning av mineralgödseln, inte vid tillverkning. Dock finns det metoder att minska utsläppen vid användning, även på kemisk väg. Forskarna gick igenom metoder för att minska användningen, och såg att med en kombination av metoder går det att reducera upp till 80% av utsläppen av klimatgaser fram till 2050, det vill säga en reduktion på ca en miljard ton CO2e. Det gör dock att mineralgödseln blir dyrare i inköp.

Den största reduktionen kommer av att gödselmedlen tillverkas via spjälkning av vatten till vätgas med (grön) elektricitet (istället för från naturgas). Vätgasen omvandlas till ammoniak. Det kan noteras att inga nya metoder för att öka kolinlagringen i jorden är med i studien, och att det således finns en stor potential att nå längre om även denna palett av åtgärder, såsom kolinlagring med biokol eller odling av perenna vetesorter mm mm, kommer med på agendan till 2050.

Här är en länk till information om projektet och resultaten.

Här är en länk till artikeln i Nature Food (betalvägg).

Här är en länk till artikeln i sin helhet (ej betalvägg)

Kontakt

ange dina koordinater och meddelande här intill