Hushåll & storkök

Inläggen på den här sidan är ämnade att utveckla allas våra hushåll mot mer hållbar och “nyttig” konsumtion, och inte minst produktion. Näringstäta råvaror, egen odling, hobbyhöns, jakt, nordisk mat från grunden, tips om regenerativa primärproducenter, inköp och kanske något recept.

Livsmedelsberedskap finns bara i verkligheten

Jenny Asplund på KSLA argumenterar i Land Lantbruk för vikten av att gå från ord till bord innan kriget kommer. (23 okt, 2023)

https://www.landlantbruk.se/ova-pa-beredskap-for-allas-skull