Roterande spannmålsodling
med permanent bottengröda

Projekt finansierat av Jordbruksverket. 2023-2026

Archaea AB verkar för hållbar och energieffektiv matproduktion